טבלת מידות

בתצוגת המוצרים תופיע מדידה מדוייקת של היקפי כל דגם וכל מידה שנלקחו בעזרת סרט מדידה.
על הלקוחה לוודא כי ההיקפים המוצגים באתר בס"מ תואמים את היקפיה