שינויים צפויים בתקנון צבירת נקודות

חברת מועדון יקרה!
רשת Cala מודיעה על שינויים בהטבות מועדון הלקוחות בחנויות הרשת (לא קיים מועדון לקוחות לרוכשות באתר). החל מיום 1.2.2025, צבירת הנקודות בכל קנייה בסניפי הרשת תשתנה מ- 10% ל- 5%, החברות במועדון תתחדש בכל 12 חודשים קלנדריים וכל הנקודות אשר נצברו באותם 12 חודשים יימחקו ועוד שינויים אשר מפורטים בתקנון מועדון הלקוחות.
כל האמור בהתאם למפורט בתקנון מועדון הלקוחות המצוי באתר הרשת. הודעה זו נשלחת בהתאם לסעיף 16א לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
עודכן בתאריך 21.5.24. אנא התעדכני לגבי המשך התקנון: https://cala.co.il/policies/terms-of-service